Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

ZŠ a MŠ, Šarišské Jastrabie - zníženie energetickej náročnosti, nadstavba a prístavba budovy ZŠ. (ID:9095)

Evidenčné číslo: 03723 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Intravilán obce Šarišské Jastrabie.
Stručný opis VZ: A1 - nadstavba plochej strechy na sedlovú s využitím vzniknutého priestoru na zriadenie učební a kabinetov. A2 - prístavba pôvodnej budovy s využitím na zriadenie učební, kabinetov a šatní pre žiakov. A3 - rekonštrukcia sociálnych zariadení - bezbariérový prístup, rekonštrukcia ELI, výmena radiátorov. Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy a výmena okien. A4 - interiérové vybavenie nových tried a učební: tabuľa, katedra, stolička, žiacke lavice.
CPV kód hlavného predmetu: 45214210-5 Základné školy
Predpokladaná hodnota VZ: 21 000 000 Sk
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.8.2008Čas:15.30h.
Dátum uverejnenia: 5.8.2008
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 16 mesiacov.
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na predmet zákazky zábezpeku vo výške 1 mil. Sk (slovom: jeden milión slovenských korún) spôsobom zloženia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii finančné prostriedky, ale plánuje sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.9.2008.Čas:15.30h.
Dátum otvárania ponúk: 29. 9. 2008. Čas: 10.00 h.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 05.08.2008
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk