Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

"Žofia Urbariát pozemkové spoločenstvo (ID:46562)

Evidenčné číslo: 13463 - MSS
Druh zakázky: Služby
Miesto plnenia: Lúčky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je obnova lesných porastov spočívajúcich v uhadzovaní haluziny, zalesňovaní, ochrane lesných kultúr , ochrane proti zveri, prerezávke, dodávke feromonových lapačov a výseku krovov Povinné súčasti dodania predmetu zákazky a podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
Predpokladaná hodnota VZ: 726 789,9000 EUR
Druh postupu: Otvorená
Lehota na predkladanie ponuk: 10.08.201510:00
Dátum uverejnenia: 01.07.2015
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 48 mesiacov od zadania zákazky
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky bude zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške 21.000,00 EUR ,Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: -poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo -zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa: Podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača sa riadia ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Bližšie podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z prostriedkov štrukturálnych fondov: Program rozvoja vidieka 2014 2020. Platobné podmienky sú uvedené v zmluve, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.08.201510:00
Dátum otvárania ponúk: 10.08.2015 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 01.07.2015
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk