Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zber a preprava komunálneho a triedeného odpadu. (ID:11511)

Evidenčné číslo: 05020 - MSS
Druh zakázky: Služby
Miesto plnenia: Mesto Topoľčany.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu na skládku odpadov, dotrieďovací dvor a kompostáreň bioodpadu.
CPV kód hlavného predmetu: 90511000-2.
Predpokladaná hodnota VZ: 2 416 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 1. 1. 2010
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: Dátum:16.10.2009.Čas:13.00h.
Dátum uverejnenia: 12.9.2009
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 31. 12. 2013
Požadované zábezpeky a záruky: Požadované zábezpeky a záruky Zábezpeka je stanovená v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 100.000,- € slovom: stotisíc Eur (3.012.600,- Sk slovom: trimiliónydvanásťtisícšesťsto slovenských korún). Spôsob zloženia zábezpeky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platby sa budú realizovať mesačne na základe vystavenej faktúry za služby poskytované v priebehu mesiaca prevzaté referentom verejného obstarávateľa. Ďalšie platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 29.9.2009.Čas:14.00h.
Dátum otvárania ponúk: 19. 10. 2009. Čas: 09.00 h.


Dátum zverejnenia: 12.09.2009
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com