Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti - Kontrola a servis bezpečnostných systémov a systémov požiarnej signalizácie (ID:67937)

Evidenčné číslo: 24672 - MUS
Druh zakázky: Neurčeno
Druh oznámenia: vyhlásenie užšej súťaže (služby)
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok, servisu a opráv Integrovaného bezpečnostného systému (IBS), ktorého súčasťou sú podsystémy elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), systémy kontroly vstupu (SKV) a kamerový systém (CCTV) a tiež samostatných autonómnych systémov EPS, EZS a CCTV vrátane výmeny pokazených súčastí IBS a samostatných autonómnych systémov prevádzkovaných v objektoch verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je v členení, rozsahu, a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej kontroly a Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov. Poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahu vykonávania pravidelných kontrol, údržby a záručného a mimozáručného servisu elektrických zabezpečovacích systémov (EZS), poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Súčasne pri výkone odborných prehliadok a odborných kontrol požadujeme postupovať v zmysle ďalších právnych predpisov a záväzných technických noriem, najmä: zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických noriem STN EN 50131-1 až 10:2007 až 2019, TNI 33 4591 a návodov a doporučení výrobcov zariadení. Záručný servis vykonaný dodávateľom je bezodplatný. Servis je podľa závažnosti vykonávaný v čase 7/24. Nakoľko časť podkladov obsahuje utajované skutočnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ aplikuje na prvú fázu užšej súťaže elektronickú formu komunikácie a druhú časť užšej súťaže písomnú papierovú formu komunikácie. Verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti zverejňuje všetky informácie a podklady, ktoré nepodliehajú zákonu o ochrane utajovaných skutočností
CPV kód hlavného predmetu: 50610000-4 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
Druh postupu: neurčené
Dátum uverejnenia: 13.07.2020
Rozdelenie VZ na časti: NIE


Dátum zverejnenia: 13.07.2020
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk