Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužn (ID:24815)

Evidenčné číslo: 14542 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Pracoviská Národnej transfúznej služby SR: 1) NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07Bratislava, 2) NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava, 3) NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska6, 950 01 Nitra, 4) NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, 5) NTS SR pracovisko Žilina,Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina, 6) NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17Banská Bystrica, 7) NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov, 8) NTS SR pracovisko Košice,Trieda SNP 1, 040 11 Košice, 9) NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, 10) NTS SRpracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky, 11) NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A,036 01 Martin, 12) NTS SR pracovisko Bratislava, Limbová 3, 833 14 Bratislava.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a darcov krvi v zmysle § 152 Zákonníka práce formou stravovacích poukážok, ktoré slúžia na priamy odber najmä teplých jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Stravovacie poukážky budú označené s uvedením nominálnej hodnoty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kalendárnym rokom platnosti a budú zabezpečené najmenej 2 ochrannými prvkami. Stálosť použitého papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem SR a EU. Požadovaná platnosť stravných poukážok je jeden kalendárny rok. Nominálna hodnota stravovacích poukážok: 3 EUR a 2 EUR. Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesta plnenia.
CPV kód hlavného predmetu: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál
Predpokladaná hodnota VZ: 585 410,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 20.000,- eur. Podrobnosti k zloženiu zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 10.01.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk