Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Vysokotlakové lisovanie (ID:74080)

Evidenčné číslo: 26530 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: JAVYS, a.s., pracovisko JASLOVSKÉ BOHUNICE
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia investičného projektu na základe už vypracovaného realizačného projektu pre stavebné povolenie, ktorého predmetom je vybudovanie nových stavebných objektov, úprava existujúcich stavebných objektov, vrátane dodávok a montáže technologických zariadení nevyhnutných k prevádzke doplneného nového zariadenia vysokotlakového lisovania a pripojenie na všetky prevádzkové médiá a zariadenia potrebné k prevádzke samotnej stavby (zásobovanie elektrickou energiou, komunikačné siete, zdvíhacie a transportné prostriedky) a ďalšie vyplývajúce z účelu funkčnosti ako celku. Rozsah tohto projektu zahŕňa aj dodávku a inštaláciu nových nádrží na vysýtené ionexy (sorbenty) k zabezpečeniu dostatočných skladovacích kapacít pre tento druh RAO. V rozsahu predmetu zákazky je aj nakladanie s kontaminovanými zeminami, o ktorých existuje predpoklad, že sa v mieste nového objektu budú nachádzať. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
Predpokladaná hodnota VZ: 9234240.35 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 18.09.2023 08:00
Dátum uverejnenia: 07.08.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 18.09.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum platnosti: 18.09.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com