Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce, km 1,0 - KÚ (ID:74335)

Evidenčné číslo: 31024 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovať v ďalšom úseku koridoru rýchlostnej cesty R4 dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) v úseku od mimoúrovňovej križovatky Vyšný Komárnik (km 1,0 od štátnej hranice s Poľskom) po obec Hunkovce. Rýchlostná cesta po dobudovaní v celej svojej dĺžke cca 7,9 km zabezpečí vylúčenie ťažkej nákladnej dopravy a ostatnej tranzitnej dopravy z priľahlých obcí Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Krajné Čierno a Hunkovce a vytvorí predpoklady pre intenzívny ekonomický rozvoj územia a prijateľné životné prostredie pre obyvateľov dotknutých obcí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
Predpokladaná hodnota VZ: 3029777 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 10.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 10.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.09.2023
Dátum platnosti: 10.10.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com