Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác vo vnútorných priestoroch budovy Mestského úradu Československej armády 26, budovy R (ID:25331)

Evidenčné číslo: 15664 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mesto Banská Bystrica – Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica; Radnica, Nám. SNP 1, Banská Bystrica a Stanica MsP, Tatranská ulica 10, 974 11 Banská Bystrica
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonávanie upratovacích a čistiacich prác vo vnútorných priestoroch budovy Mestského úradu Československej armády 26, budovy Radnice Námestie SNP 1 a Stanice MsP Tatranská ulica 10, v Banskej Bystrici, vrátane dodávky čistiacich a doplnkových tovarov vlastnými technickými prostriedkami potrebnými na výkon predmetu v nasledovnom rozsahu - denné práce, týždenné práce, mesačné práce, polročné práce, ročné práce a nadštandardné práce. Špecifikácia upratovacích priestorov : a) kancelárske priestory cca 206 (kancelárie, posilňovne, sauny, zasadačky, veľká sieň) 4 798 m2 v členení : kancelárske priestory (koberce) = cca 188 kancelárií 3 132 m2 kancelárske priestory (bez kobercov) = cca 18 kancelárií 447 m2 zasadacie priestory (koberce- veľká sieň, zasadačky, posilňovne) 805 m2 zasadacie priestory (bez kobercov- Radnica ) 414 m2 b) chodby, schody, sociálne zariadenia, hala, sklad a závodná jedáleň (PVC, dlažba, mramor) 3 340 m2 Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 8 138 m2 c) 2-krát ročne umyť 471 ks okien = 1087 m2 okien ( výmera vrátane rámov ) d) 2-krát ročne vyčistiť 3 ks lustre vo vestibule budovy Mestského úradu a 37 ks krištáľových lustrov na Radnici = 40 ks lustrov Upozornenie : 1. Kanceláriu primátora mesta a jej priľahlé miestnosti, ako aj veľkú sieň o rozlohe 920 m2, je potrebné čistiť podľa potreby, sobota, nedeľa a rôzne akcie (napr. sobáše, zastupiteľstvo, návštevy a pod.) Táto plocha je započítaná v celkovej ploche. 2. Nadštandardné upratovacie a čistiace práce na 1. poschodí - kancelária primátora mesta a jej priľahlé miestnosti, veľká sieň, vstupný vestibul do budovy a klientske centrum s tým, že táto činnosť vyžaduje prítomnosť min. 1 upratovačky počas celého pracovného dňa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade rozšírenia potreby realizovať upratovacie práce aj v iných objektoch rozšíriť predmet zmluvy dodatkom k zmluve použitím vyzmluvnenej jednotkovej ceny za 1 m2 upratovanej plochy za rok. Verejný obstarávateľ požaduje, aby v cene za čistiace služby boli zahrnuté náklady na dodávku spotrebného materiálu : PE sáčky na odpad do 323 kusov smetných košov PE sáčky na odpad do 43 kusov hygienických košov čistiace prostriedky na čistenie chodieb (saponáty, leštiace prostriedky) čistiace prostriedky na čistenie skla čistiace prostriedky na čistenie sanity čistiace prostriedky na leštenie mramoru vestibulu a schodov dezinfekčné prostriedky parfumovacie prípravky Verejný obstarávateľ požaduje, aby v cene za čistiace služby boli zahrnuté náklady na dokladanie spotrebného materiálu do dávkovačov. Spotrebný materiál do dávkovačov a dávkovače dodá verejný obstarávateľ. Počty dávkovačov: dávkovač koncentrátu mydlovej peny ........................................................ 26 ks kôš smetný ........................................................ 323 ks kôš hygienický ....................................................... 43 ks dávkovač toaletného papiera …................................................... 26 ks / jumbo držiak skladaných papierových uterákov ….................................................... 26 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 90910000-9 Upratovacie služby
Predpokladaná hodnota VZ: 100 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, t.j. rozpočet Mesta Banská Bystrica. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť objem poskytovaných služieb v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa resp. od zmluvy odstúpiť. Splatnosť faktúr je 30 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com