Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy - r.2021 (ID:69785)

Evidenčné číslo: 41508 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Územie spadajúce pod Banskobystrický, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) a dodanie nižšie uvedených súčasti PSL pre lesné celky (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené v súťažných podkladoch. PSL bude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu pre každý LC osobitne, pri dodržaní obsahu a štruktúry databáz podľa platného Lesníckeho informačného štandardu A. Trieda Lesný hospodársky plán schváleného MPRV SR (ďalej len Štandard LHP) a obsahu a štruktúry grafických údajov podľa platného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva odsúhlaseného MPRV SR (ďalej len Štandard DMD) s platnosťou na obdobie rokov 2023-2032, 2024-2033, 2025-2034. Spolu za obdobie platnosti rámcových dohôd na predpokladanej výmere spolu 552 759 ha.
CPV kód hlavného predmetu: 79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 9214491 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 30.09.2021 10:00
Dátum uverejnenia: 23.08.2021
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 30.09.2021
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.08.2021
Dátum platnosti: 30.09.2021

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk