Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Technické zabezpečenie vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s komplexným tec (ID:29389)

Evidenčné číslo: 7568 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s komplexným technickým zabezpečením vystúpení umeleckého súboru Lúčnica, vrátane súvisiacich služieb spojených s prepravou techniky na vystúpenie a z vystúpenia umeleckého súboru. Komplexné technické zabezpečenie vystúpení tanečného súboru, speváckeho súboru zahŕňa prenájom zariadenia, dovoz, odvoz, montáž, demontáž, obsluhu technických zariadení počas vystúpení umeleckého súboru a členenie na veľké a malé priestory. Konkrétne požiadavky na technické vybavenie bude verejný obstarávateľ špecifikovať vždy v čiastkových zmluvách ( objednávkach ) podľa typu vystúpenia umeleckého súboru a podľa priestorov. Malé sály sú pre približne 500 divákov a veľké priestory sú kapacitou približne pre 1000 a viac divákov a open air s kapacitou hľadiska približne 10 000 divákov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 1.oblasť: ozvučenie vystúpenia umeleckého súboru 2.oblasť: osvetlenie vystúpenia umeleckého súboru 3.oblasť: videoprojekcia 4.oblasť: zastrešenie pre open air vystúpenia 5.oblasť: pódium pre open air vystúpenia 6.oblasť: preprava techniky na miesto a z miesta vystúpenia
CPV kód hlavného predmetu: 92320000-0 Prevádzka umeleckých zariadení
Predpokladaná hodnota VZ: 120 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.06.201310:00
Dátum uverejnenia: 17.05.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 6.000 € (slovom: šesťtisíc euro). Spôsoby zloženia zábezpeky: a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo b) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
Podmienky financovania: Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada bude vykonávaná na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je minimálne 14 kalendárnych dní od jej doručenia. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky sú podrobne uvedené v časti súťažných podkladov B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je verejným obstarávateľom stanovená podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 120 000, 00 EUR bez DPH.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.05.2013
Dátum otvárania ponúk: 19.06.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 17.05.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk