Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Svidník, Základná škola, Komenského ulica - obnova a rekonštrukcia. (ID:8429)

Evidenčné číslo: 02134 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Svidník, Základná škola, Komenského ulica.
Stručný opis VZ: Realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia rieši obnovu a modernizáciu komplexu ZŠ, aby bolo možné prispieť ku skvalitneniu výučby žiakov. Aktualizované je zateplenie objektov, výmena podlahových krytín, maľba, nové zariadenia v odborných učebniach, interiér jedálne, klubu, modernizácia kuchyne. V exteriéri sa dobuduje ihrisko a oplotenie. Členenie stavby: SO 01 - zateplenie - učebne, stravovanie, telocvičňa. SO 02 - učebne - obnova, SO 05 - telocvičňa a príslušenstvo - obnova, SO 06 - ihrisko - rekonštrukcia a dostavba, SO 07 - oplotenie, SO 08 - bezbariérová úprava.
CPV kód hlavného predmetu: 45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl
Predpokladaná hodnota VZ: 43 386 822 Sk
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: Najnižšiacena.
Dátum uverejnenia: 6.5.2008
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 18 mesiacov
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR - regionálny operačný program, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom mesačne na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa zmluvy o pridelení NFP, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 06.05.2008
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk