Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V2 Mesto (ID:69789)

Evidenčné číslo: 41497 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Žilina, viď výkres označený Celková situácia stavby, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stručný opis VZ: Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 250 na prívodnom a vratnom potrubí, od ktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark, s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou za predizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutým dnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiť tepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémy musia byť kompatibilné). Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel a redundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; budú dodané (všetky pasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie: Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Úspešný uchádzač je povinný v lehote najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, predložiť obstarávateľovi dôkazy o existencii -stavebno-montážneho poistenia (CAR/EAR), na sumu minimálne vo výške ceny za vykonanie diela podľa Zmluvy o dielo a -poistenie zodpovednosti voči tretím stranám vrátane krížovej zodpovednosti, ktoré budú kryť všetky telesné zranenia alebo smrť, utrpené tretími stranami, vrátane zamestnancov objednávateľa, a straty poškodenia alebo škody na majetku vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela s limitom minimálne 1 000 000 EUR na jeden poistnú udalosť a minimálne 2 000 000 EUR ako limit ročného plnenia.
CPV kód hlavného predmetu: 45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
Predpokladaná hodnota VZ: 6974416.37 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 20.09.2021 15:00
Dátum uverejnenia: 23.08.2021
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 21.09.2021
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.08.2021
Dátum platnosti: 20.09.2021

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk