Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok– zníženie energetickej náročnosti objektov – úprava okenných výplní a fasády – II. etapa (ID:53936)

Evidenčné číslo: 7423 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa, zateplenie striech a výmenu výplní okenných a dverných otvorov na budovách - SO 02 Pavilón B dielne - SO 03 Pavilón C laboratória - SO 04 Pavilón D spojovacia chodba Obvodový plášť jednotlivých pavilónov bude zateplený fasádnym šedým polystyrénom hr 120 mm, soklová časť extrudovaný polystyrén hr 100 mm. Strechy budú priteplené polystyrénom EPS 150S hrúbky 200 mm. Nová strešná krytina bude z PVC hydroizolačnej fólie. Bude tiež realizovaná výmena strešných žľabov a zvodov, úprava existujúceho bleskozvodu predĺžením kotiev, úprava okapových chodníkov. Pôvodné drevené okná a dvere na fasáde budú nahradené novými plastovými s izolačným dvojsklom. V objeme prác bude tiež realizovaná výmena ventilov na vykurovacích telesách. V objekte SO 03 bude realizovaná demontáž vonkajšieho schodiska. To bude nahradené novým oceľovým schodiskom, aby boli dodržané únikové trasy z budovy. Projektová dokumentácia rieši novú skladbu podlahy na terase v úrovni I.NP. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať predmet zákazky po etapách. Harmonogram prác si víťazný uchádzač dohodne a odsúhlasí so správcom zariadenia a počas realizácie sa bude riadiť jeho pokynmi. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 484 492,1100 EUR
Dátum začatia plnenia: v priebehu 6 mesiacov od zadania zákazky
Lehota na predkladanie ponuk: 06.05.201609:00
Dátum uverejnenia: 13.04.2016
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Voľba Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.05.201609:00
Dátum otvárania ponúk: 06.05.2016 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk