Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

„Ružomberok, malý areál ÚVN - rekonštrukcia – SZ a PD“ (ID:69207)

Evidenčné číslo: 21367 - MUS
Druh zakázky: Neurčeno
Druh oznámenia: vyhlásenie užšej súťaže (služby)
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovanie stavebného zámeru (ďalej len "SZ") a projektovej dokumentácie (ďalej len "PD") pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre rekonštrukciu malého areálu ÚVN v Ružomberku. Objekt sa nachádza na parcelách č. 6009, 6010, 6011/2, 6011/1 a 6007, k. ú. Ružomberok, LV č. 15122. Pozemky sú majetkovoprávne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe MO SR. Rekonštrukcia stavebnej akcie zabezpečí dodržanie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko pre zamestnancov Úradu hlavného lekára, pre účastníkov odborných zdravotníckych kurzov a ubytovanie pre profesionálnych vojakov pri zmenovom pracovnom režime. V rámci rekonštrukcie budovy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy vrátane odkvapov a zvodov dažďovej vody a klampiarskych prvkov. Zrekonštruuje sa kotolňa vrátane všetkých vnútorných rozvodov budovy - kúrenia, vody, elektriny, plynu a odpadov. Zrekonštruujú sa všetky vyhradené technické zariadenia (výťahy, vzduchotechnika). V areáli sa zrealizuje asanácia bývalej kotolne. Vybudujú sa priestory pre dozornú a strážnu službu vrátane skladu zbraní na vrátnici a chránené priestory vrátane zabezpečenia fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnosti celého areálu. V rámci rekonštrukcie sa vykoná rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, vrátane dispozičných zmien. Vybudujú sa špeciálne učebne s príslušnými obslužnými miestnosťami (šatne, kancelárie, prípravovne) v súlade s platnou legislatívou. Obnovia sa omietky, zrekonštruujú podlahy, vymenia sa okná, zrekonštruujú sa sociálne zariadenia, namontuje sa vzduchotechnika, výťahy a objekt sa zateplí. Vybuduje sa bezbariérový vstup do budovy. Zrekonštruuje sa elektroinštalácia, ústredné kúrenie vrátane kotolne, plynovej prípojky, rozvodov vody, kanalizácie a slaboprúdových rozvodov. Pri projektovej príprave je potrebné uvažovať s úpravou asfaltovej plochy samotného dvora a vybudovanie odstavnej plochy v priestoroch bývalej kotolne. Časť PD bude spracovaná ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia VYHRADENÉ, v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie odborného autorského dohľadu (ďalej len "OAD").
CPV kód hlavného predmetu: 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
Druh postupu: neurčené
Dátum uverejnenia: 26.04.2021
Rozdelenie VZ na časti: NIE


Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com