Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia Základnej školy Bratislava - Jarovce (ID:53938)

Evidenčné číslo: 7425 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Mestská časť Bratislava - Jarovce, Trnkova ulica č. 1
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je revitalizačný zásah - zväčšenie kapacity úžitkovej plochy existujúcej Základnej školy v Mestskej časti Bratislava - Jarovce na Trnkovej ulici č. 1, formou nadstavby nad časťou budovy školy, na základe projektovej dokumentácie Ing. Arch. Mariána Malovaného, PhD. so sídlom Jura Hronca 34, 841 02 Bratislava. Predmetom revitalizácie je vytvorenie väčšej kapacity školy, čo je navrhnuté zrealizovaním nadstavby nad časťou existujúceho školského objektu. Prístup do novej nadstavby je navrhnutý novým schodiskovým ramenom v priestoroch existujúceho schodiska. Navrhovaný variant predstavuje nadstavbu nad časťou druhého nadzemného podlažia pozostávajúcej z učební a ostatných funkčných častí s ním súvisiacich. Miesto prepojenia nadstavby s pôvodnou časťou objektu bolo určené v mieste nad jestvujúcim schodiskom, ktoré spája prvé nadzemné podlažie s druhým nadzemným podlažím. Nový objemový koncept umožní zvýšenie kapacity školy zo 163 žiakov na 270 žiakov. Súčasťou rekonštrukcie okrem nadstavby je úprava jestvujúcich priestorov vstupné priestory, šatňové priestory a rekonštrukcia kotolne. Samotná nadstavba pozostáva z vytvorenia nového schodiska ľahkej oceľovej konštrukcie nad pôvodným schodiskom a nových učební a príslušných priestorov vyplývajúcich z typologických a prevádzkových požiadaviek. Pôjde o vytvorenie siedmych učební s celkovou úžitkovou plochou 278,12 m a troch kabinetov o celkovej ploche 45,02 m. sociálne a hygienické priestory sú situované na jestvujúcimi na druhom nadzemnom podlaží. Nadstavba je zakomponovaná do celkového objemového konceptu budovy ako architektonický novotvar s minimálnym rušivým efektom na pôvodnú architektúru objektu. Objekt je napojený na siete technickej infraštruktúry (okrem dažďovej), ktoré sú súčasťou celkovej infraštruktúry sídelného útvaru Jarovce.
CPV kód hlavného predmetu: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
Predpokladaná hodnota VZ: 700 356,2700 EUR
Dátum začatia plnenia: v priebehu 15 mesiacov od zadania zákazky
Lehota na predkladanie ponuk: 06.05.201615:00
Dátum uverejnenia: 13.04.2016
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.05.201615:00
Dátum otvárania ponúk: 06.05.2016 16:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk