Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia a modernizácia výťahu pre imobilné osoby na PrF UMB, Komenského 20, Banská Bystrica (ID:47066)

Evidenčné číslo: 15148 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Miestom uskutočnenia predmetu zákazky je Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.
Stručný opis VZ: Predmet zákazky zahŕňa všetky práce potrebné na zosúladenie existujúceho výťahu s platnou legislatívou európskej únie normou STN EN 292, STN EN 81-1 a EN 81 80 a v súlade s certifikátom ISO 9001 vrátane všetkých opatrení na zvýšenie bezpečnosti požadovaných normou STN EN 81.80 a jej národnej prílohy s ohľadom na možnosti dané limitmi jestvujúcej šachty. Cieľom realizácie predmetu zákazky je aby bolo zariadenie po stránke bezpečnosti v súlade s platnými normami a na vysokej úrovni z hľadiska prevádzkových parametrov a spoľahlivosti, úspory elektrickej energie, zníženie nákladov na prevádzku, zabezpečenie hygieny prostredia, minimalizáciou hlučnosti, elimináciou dopadov a ochranou životného prostredia ako celku obmedzením používania médií, mazív na báze ropných produktov.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 38 605,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 12.08.201510:00
Dátum uverejnenia: 23.07.2015
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 2 mesiacov od zadania zákazky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.08.201510:00
Dátum otvárania ponúk: 12.08.2015 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.07.2015
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk