Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia a modernizácia školy Dopravná akadémia, Trenčín. (ID:12667)

Evidenčné číslo: 07552 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je rekonštrukcia Dopravnej akadémie v Trenčíne, ktorý je podrobne vymedzený Projektom (technické správy, výkresy) s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia školy Dopravná akadémia, Trenčín" a výkazom výmer, ktoré budú súčasťou súťažných podkladov. Predmetom rekonštrukcie bude zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmena okien, montáž vonkajších žalúzií a rekonštrukcia kotolne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45443000-4 Fasádne práce
Predpokladaná hodnota VZ: 770 802,8600 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: PredmetzákazkybudefinancovanýzprostriedkovEurópskeúnieazvlastnýchzdrojovverejnéhoobstarávateľa.Verejnýobstarávateľneposkytnezálohovéplatbynaplneniediela.Splatnosťfaktúrbude90dní.Ďalšieinformáciebudúuvedenévsúťažnýchpodkladoch.
Dátum uverejnenia: 23.12.2009
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zložiť na účet verejného obstarávateľa zábezpeku podľa ustanovenia § 36 zákona vo výške 35 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európske únie a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na plnenie diela. Splatnosť faktúr bude 90 dní. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.12.2009
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk