Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prevádzková a servisná podpora IS Fabasoft – SLA (ID:74325)

Evidenčné číslo: 30875 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Sídlo verejného obstarávateľa - Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a rozvojom existujúceho informačného systému Fabasoft (ďalej len IS Fabasoft), ktorý predstavuje komplexný systém zabezpečujúci elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov v zmysle platnej legislatívy na SW platforme Fabasoft eGov-Suite s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť dokumentov v Dokument manažment systéme. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 (Opis predmetu zákazky) a v Prílohe č. 2 (Obchodné podmienky / Návrh servisnej zmluvy) týchto súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 72222300-0 Služby informačných technológií
Predpokladaná hodnota VZ: 945700 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 12.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 09.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.09.2023
Dátum platnosti: 09.10.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com