Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Povlakovacie zariadenie - PVD. (ID:14865)

Evidenčné číslo: 05962 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice.
Stručný opis VZ: Vysokovákuové, počítačom riadené laboratórne PVD zariadenie na depozíciu tenkých vrstiev s DC magnetrónom a HIPIMS magnetrónom, s bezolejovým vákuovým čerpacím systémom a kontrolovaným napúšťaním a prietokom inertných a reaktívnych plynov.
CPV kód hlavného predmetu: 42942200-3 Vákuové pece
Predpokladaná hodnota VZ: 173 109,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: Dátum:19.10.2010.Čas:10.00h.
Dátum uverejnenia: 22.9.2010
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžadujú sa.
Podmienky financovania: Dodávka predmetu zákazky bude spolufinancovaná zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Výskum a vývoj a zo štátneho rozpočtu SR. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná po dodaní úplného predmetu zákazky bezhotovostným prevodom na základe vystavenej faktúry so splatnosťou minimálne 90 dní od jej vystavenia. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 6.10.2010.Čas:14.00h.
Dátum otvárania ponúk: 19. 10. 2010. Čas: 10.30 h.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 22.09.2010
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk