Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Pamiatkový informačný systém (ID:69697)

Evidenčné číslo: 39519 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most č.6, 814 06 Bratislava
Stručný opis VZ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, vykonáva 1. a 2. stupňovú štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou prostredníctvom 8 krajských pamiatkových úradov (KPÚ) v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu PAMIS, nového integrovaného informačného systému bude PÚ SR poskytovať elektronické služby pre občanova podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné datasety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk). Cieľom projektu PAMIS je skrátiť dĺžku trvania procesu výkonu štátnej správy zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, implementovať optimalizáciu poskytovaných služieb Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov voči občanom a podnikateľom v zmysle Národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, časť Dizajn TO-BE procesov, realizované Ministerstvo vnútra SR, efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR zavedením automatizácie postupov a elektronizácie procesov prostredníctvom PAMIS, vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu, zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu, integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom. Napriek skutočnosti, že predmet verejného obstarávania nespadá pod žiadnu z produktových skupín zeleného verejného obstarávania, v zmysle ktorých je možné aplikovať jeho environmentálne charakteristiky, verejný obstarávateľ sa rozhodol, že niektorými svojimi krokmi dosiahne aspoň čiastkové zníženie využívania zdrojov v súvislosti s dosiahnutím zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Vzhľadom na skutočnosť, že si verejný obstarávateľ stanovil okrem iného aj splnenie niekoľkých ekonomických a ekologických cieľov, a to konkrétne dosiahnutím vyššej energetickej účinnosti, efektívneho využívania zdrojov, racionalizácie svojej IT infraštruktúry, zníženia nákladov na zamestnancov, zníženia nákladov na internet a zníženia potreby pravidelnej údržby, navrhol riešenie, ktoré z pohľadu fyzickej architektúry predpokladá najmä využitie infraštruktúrnych a hardvérových kapacít vládneho cloudu namiesto budovania lokálnej infraštruktúry. Ďalším zeleným prvkom je rozhodnutie verejného obstarávateľa riadiť celý proces verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy, čím sa zníži potreba používania papiera a prispeje sa tiež k úspore nákladov. V rámci procesu bude verejný obstarávateľ používať 100% recyklovaný papier pre tlačiarne resp. multifunkčné zariadenia a obojstrannú tlač. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch - Opis predmetu zákazky v IS EVO: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433437
CPV kód hlavného predmetu: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Predpokladaná hodnota VZ: 13567184 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 16.09.2021 12:00
Dátum uverejnenia: 04.08.2021
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 16.09.2021
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 04.08.2021
Dátum platnosti: 16.09.2021

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk