Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (ID:74159)

Evidenčné číslo: 27721 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Vojenské útvary a zariadenia dislokované vo všetkých krajoch SR - celkom 59 miest dodania v 27 mestách a obciach uvedených v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody, ktorej predmetom bude určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa určených k ochrane celého tela, zraku, tváre, sluchu, dýchacích ciest, dolných končatín, rúk, kože, proti úrazu elektrickým prúdom, k používaniu vo výbušnom prostredí, k ochrane pri práci vo výškach, ktorými sa rozumejú najmä pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy, doplnky pracovných odevov, výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, pracovné rukavice, slnečné a ochranné okuliare, štítky na ochranu zraku, ochranná obuv, chrániče sluchu, ochranné masky, filtre k ochranným maskám, respirátory a výstroj pre potápačov, ktorou sa ďalej rozumejú neoprénové čiapky, neoprénové odevy a rukavice. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov.
CPV kód hlavného predmetu: 18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Predpokladaná hodnota VZ: 4538000 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 21.09.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 15.08.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 25.09.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.08.2023
Dátum platnosti: 21.09.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com