Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu (ID:74267)

Evidenčné číslo: 29359 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Stručný opis VZ: Pravidelný zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy a ostatné odpady (O), číslo podskupiny a druhu odpadu: 180102 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03. Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 90524400-0 Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Predpokladaná hodnota VZ: 607500 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 25.09.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 30.08.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 25.09.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.08.2023
Dátum platnosti: 25.09.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com