Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup zemného plynu (ID:24505)

Evidenčné číslo: 13945 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Odberné miesta: MARIANUM Krematórium, Bratislava-Lamač, Hodonínska 44, MARIANUM Kotolňa, Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 37
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa. Distribučná kapacita sa však objednáva na 12 mesiacov pre dve odberné miesta, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Predpokladaná hodnota zákazky je 139 000 eur € bez DPH za 12 mesiacov, vrátane distribúcie v dobe od 0:00 hod. dňa 01. 03. 2013, do 24:00 hod. dňa 28.02.2014 a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Celková cena zákazky nesmie prekročiť sumu 195 000 EUR bez DPH.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 147 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 5 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti za spotrebu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu verejného obstarávateľa, zálohová faktúra do 15 dňa v mesiaci. Cena za meter kubický plynu bez distribúcie a bez DPH bude rovnaká a pevná počas plnenia predmetu zákazky pre všetky uvedené odberné miesta, cenu za distribúciu stanovuje ÚRSO, výšku DPH stanovuje zákon. Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení zmien a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk