Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce (ID:69770)

Evidenčné číslo: 41278 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Modernizované úseky sa nachádzajú na ceste II/511, v katastrálnych územiach Topoľčianky, Zlaté Moravce a Kňažice.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením. Predmetom projektu sú nasledovné 3 stavebné objekty: SO 01 Cesta II/511 Objekt MO Topoľčianky Križovatka na Žitavany v staničení km (25,876 28,811) SO 02 Cesta II/511 Okružná križovatka MsÚ Zlaté Moravce Cesta I/65 v staničení km (32,176 34,801) SO 03 Cesta II/511 Križovatka na Žitavany Zlaté Moravce v staničení km (29,899 28,811) Celková dĺžka modernizovaných úsekov ciest II. triedy je 6,648 km. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DSP/DRS).
CPV kód hlavného predmetu: 45233142-6 Práce na oprave ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 1226964.61 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 28.09.2021 08:00
Dátum uverejnenia: 19.08.2021
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 28.09.2021
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum platnosti: 28.09.2021

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk