Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Mobilná plniaca stanica CNG (ID:52592)

Evidenčné číslo: 4199 - WYT
Druh zakázky: Tovary
Miesto plnenia: Slovenská republika, Košice
Stručný opis VZ: Rozsah predmetu obstarávania: 1.Dodanie Mobilnej plniacej stanice CNG s parametrami podľa požiadaviek Kupujúceho, 2.Vykonanie komplexných funkčných skúšok Mobilnej plniacej stanice CNG v mieste sídla Predávajúceho, v rozsahu požiadaviek právnych predpisov a STN platných na území Slovenskej republiky , 3.Doprava Mobilnej plniacej stanice CNG na miesto dodania stanovenom Kupujúcim, 4.Zaškolenie určených pracovníkov Kupujúceho k obsluhe zariadenia MPS CNG, 5.Zaškolenie určených pracovníkov Kupujúceho k vykonávaniu základnej údržbárskej činnosti (bez vykonávania opráv) pre výkon technického servisu dodaného zariadenia v súlade s prevádzkovým poriadkom pre MPS CNG. Technický servis zahŕňa servisné prehliadky MPS CNG, 6.Odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prevzatiu a prevádzkovaniu Mobilnej plniacej stanice CNG, rovnako odovzdanie ďalšej dokumentácie požadovanej Kupujúcim, najmä atesty, certifikáty kvality, prehlásenie o zhode, priestorových, dispozičných a konštrukčných podmienok na umiestnenie MPS CNG pre jej prevádzku, návody na obsluhu MPS CNG, prevádzkový poriadok, záručný list atď. Kompletná dokumentácia bude dodaná v slovenskom alebo českom jazyku, pričom sa Predávajúci zaväzuje dodať aj všetky ďalšie prípadné dokumenty, ktoré musia byť k dodávke MPS CNG doložené v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky. Rozsah dodávky Mobilnej plniacej stanice CNG: 1. Oceľový kontajner, v ktorom bude umiestnená technológia na výrobu CNG, s rozmermi, ktoré umožnia premiestnenie MPS CNG bežne dostupnými dopravnými prostriedkami bez špeciálnych požiadaviek na ich zhotovenie a vlastnosti za účelom prepravy MPS CNG, 2. Technológia CNG pozostáva z nasledujúcich zariadení: a) Hydraulický kompresor s výstupným tlakom max. 220 bar so separátorom oleja s automatickým rozdeľovačom na výstupe separátora, b) Pripojovacia koncovka NGV2 (ISO 14469-2) k napojeniu stanice na zdroj plynu, c) Interný zásobník plynu, d) Výdajný stojan CNG s teplotnou kompenzáciou, s 2 výdajnými miestami, s plniacou koncovkou typ NGV1 typ WEH TK17, výrobca plniacej koncovky: WEH GmbH, Josef-Henle-Straße 1, 89257 Illertissen, Nemecká republika, e) Prepojovacie tlakové a plynové potrubia, rozvody, regulačné a bezpečnostné zariadenia, f) Samoobslužný terminál (uniCODE), výrobca: UNICODE SYSTEMS, s.r.o., Průmyslová zóna 161, 674 Třebíč, Česká republika. MPS CNG neobsahuje žiadne externé zásobníky plynu (trajlery, kontajnery a prepraviteľné tlakové moduly).
CPV kód hlavného predmetu: 42123100-8 Plynové kompresory
Predpokladaná hodnota VZ: 180 000,0000 EUR
Dátum začatia plnenia: v priebehu 120 dní od zadania zákazky
Lehota na predkladanie ponuk: 14.03.201610:00
Dátum uverejnenia: 23.02.2016
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuk
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.03.2016.10:00
Dátum otvárania ponúk: 14.03.2016 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.02.2016
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk