Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Lipany - modernizácia ZŠ Hviezdoslavova 1. (ID:12064)

Evidenčné číslo: 06370 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, Okres Sabinov, Mesto Lipany, Hviezdoslavova ul. č. 422/1. Číslo parcely 1052/2, 1102/1, 1102/12, 1102/13, 1102/14.
Stručný opis VZ: Jestvujúce objekty základnej školy boli vybudované v období rokov 1989 - 2004. Budova jestvujúcej školy je pavilónového typu, je trojpodlažná bez podpivničenia. Bloky A a C sú trojpodlažné, blok E je dvojpodlažný a blok D - telocvičňa je prízemná so vstavaným podlažím. V blokoch A, C a v 2. nadz. podl. bloku E sú umiestnené učebne. V 1. nadz. podl. bloku E je kuchyňa a jedáleň. V blokoch. Ku škole patrí aj vonkajšie ihrisko. Cieľom úprav je znížiť prevádzkové náklady stavby spôsobené predovšetkým nadmernými tepelnými stratami a modernizovať vzhľad a využitie budovy. Stavebné úpravy školy sú nutné nakoľko stavba bola projektovaná podľa dnes nevyhovujúcich noriem. Kompletným zateplením obvodového plášťa objektu ZŠ, výmenou okien a dverí sa podstatne vylepšia tepelno-izolačné vlastnosti budovy. V rámci rekonštrukcie hlavného objektu ZŠ bude riešené aj doplnenie vonkajšieho vybavenia školského klubu a družiny a pre potreby výuky telesnej výchovy bude na vonkajšej ploche pri jestvujúcich garážach zriadená nová atletická dráha s umelým povrchom. Súčasťou projektu bude i inštalácia kamerového systému, elektrickej zabezpečovacej signalizácie a štruktúrovanej kabeláže. Práce budú realizované na základe spracovanej projektovej dokumentácie a v súlade s navrhovanými technickými riešeniami.
CPV kód hlavného predmetu: 45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
Predpokladaná hodnota VZ: 870 000,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: PredmetzákazkybudefinancovanýzfinančnýchprostriedkovpridelenýchverejnémuobstarávateľovizfondovEÚvzmysleplatnýchpredpisov.FinančnéplneniezmluvnejcenysabuderealizovaťvEURpričomlehotasplatnostifaktúrbudeminimálne90dní.Podmienkyfinancovaniaaplatobnédojednaniabudúpodrobneuvedenévsúťažnýchpodkladoch.
Dátum uverejnenia: 12.11.2009
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 35 000,00 EUR. V prípade, že uchádzač poskytuje zábezpeku ponuky v inej mene ako v EUR, je z jeho strany potrebné zabezpečiť, aby jej výška zodpovedala 35 000,00 EUR. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 90 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 12.11.2009
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk