Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Komplexné zabezpečenie interiérového vybavenia pre účely konania podujatí počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v budove (ID:48431)

Evidenčné číslo: 18729 - MSS
Druh zakázky: Služby
Miesto plnenia: Bratislava
Stručný opis VZ: V druhej polovici roka 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade EÚ (SK PRES 2016). Pri tejto príležitosti sa bude na území SR konať približne 20 stretnutí na vysokej úrovni. Všetky spomínané stretnutia sa budú konať v Bratislave, v budove Slovenskej filharmónie (Reduty), ktorej priestory boli identifikované ako najvhodnejšie z kapacitného a reprezentatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že Reduta za bežných okolností slúži na iné ako konferenčné účely, je potrebné ju na čas konania predsedníckych podujatí na vysokej úrovni (1.7.2016 - 11.10.2016) adaptovať na dočasné konferenčné centrum. Adaptácia musí byť ukončená ku dňu 26.06.2016.Demontáž a odvoz časti predmetu zákazky, ktorý zostáva vo vlastníctve verejného obstarávateľa, na miesto v Bratislave určené verejným obstarávateľom, bude prebiehať v čase od 12.10.2016 do 18.10.2016. Premena Reduty na konferenčné centrum v sebe zahŕňa úpravu interiéru a jeho vybavenia: 1.atypickými interiérovými stolárskymi stavbami 2.atypickými stolárskymi výrobkami - mobiliár 3.typovým mobiliárom. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
Predpokladaná hodnota VZ: 514 158,4700 EUR EUR
Druh postupu: Otvorená
Lehota na predkladanie ponuk: 26.10.201512:00
Dátum uverejnenia: 14.09.2015
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 8 mesiacov od zadania zákazky
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka vo výške 15 000,- Eur. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z medzirezortného rozpočtového programu na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ, ktorého je MZVaEZ SR gestorom. Splatnosť faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa (objednávateľa). Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným platobným stykom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Odmena za poskytnutie predmetu zákazky bude uhrádzaná na základe dvoch faktúr. Prvá faktúra v hodnote 70 % zo zmluvnej ceny bude vystavená do 14 dní od uplynutia posledného dňa montáže a záverečná faktúra v hodnote 30 % zo zmluvnej ceny bude vystavená do 14 dní od uplynutia posledného dňa demontáže a dopravy tovaru na miesto v Bratislave určené verejným obstarávateľom .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.10.201512:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.09.2015
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk