Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Juhovýchodný obchvat mesta Prešov (DSZ, DÚR) (ID:74210)

Evidenčné číslo: 28788 - MSS
Druh zakázky: Služby
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
Miesto plnenia: Miesto (kraj, okres) : Prešovský kraj, okres Prešov Katastrálne územie : Záborské, Dulová Ves, Solivar, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Šalgovík, Ľubotice, Nižná Šebastová, Vyšná Šebastová
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovanie časti prípravnej fázy projektu Diela, ktorá je rozdelená do troch etáp. Jednotlivé etapy budú pozostávať z dvoch stupňov projektovej dokumentácie projektovanej stavby Juhovýchodný obchvat mesta Prešov. Zoznam etáp navrhovaného diela je definovaný v troch etapách: etapa 1: zahrňuje vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), v súlade s technickou štúdiou a s výsledkami a požiadavkami EIA, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest, etapa 2: súčasťou etapy je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest, etapa 3: jej predmetom je vypracovanie videozáznamu vizualizácie stavby, v kvalite vo FULL HD, Súčasťou predmetu zákazky zo strany uchádzača v každej etape je aj výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení a stanovísk organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovaným dielom a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné dielo zrealizovať a následne uviesť do užívania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 71300000-1 Inžinierske služby
Predpokladaná hodnota VZ: 300455.07 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 21.09.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 21.09.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.08.2023
Dátum platnosti: 21.09.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com