Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Investícia do infraštruktúry sprístupnenia pozemkov. (ID:48308)

Evidenčné číslo: 18388 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: k.ú. Veľké Dvorníky
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ plánuje investíciu do infraštuktúry na k.ú. Veľké Dvorníky. Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstvy je použitá štrkodrvina. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN 73 6126 Stavba vozoviek nestmelené podklady. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení, výrobkov, služieb alebo stavebných prác. Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 295 216,8300 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 25.09.201508:00
Dátum uverejnenia: 07.09.2015
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 3 mesiacov od zadania zákazky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 25.09.201508:00
Dátum otvárania ponúk: 25.09.2015 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.09.2015
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com