Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka elektrickej energie (ID:74295)

Evidenčné číslo: 30248 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Geodetický a kartografický ústav - Chlumeckého 4 a Krajná 31, Bratislava, Suvorovova 2, Prešov, Lúčna 1172/5, Štrba, Výskumný ústav geodézie a kartografie - Chlumeckého 4, Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre jednotlivé odberné miesta (ďalej len OM) v predpokladanom množstve uvedenom v Prílohe č. 2 zmluvy a so začatím dodávky elektriny od 01.01.2024 do 31.12.2024. Predpokladaný odber verejný obstarávateľ stanovil na základe predchádzajúcej spotreby elektrickej energie na jednotlivých odberných miestach. Predpokladaný odber elektrickej energie vyžaduje verejný obstarávateľ prekročiť alebo nedočerpať bez uplatnenia cenovej prirážky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 230310.25 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 09:00
Dátum uverejnenia: 06.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 09.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 06.09.2023
Dátum platnosti: 09.10.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com