Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka chleba a pekárskych výrobkov pre ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie v Banskej Bystrici. (ID:25328)

Evidenčné číslo: 15657 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mesto Banská Bystrica – ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie, kontaktná osoba Ing. Marta Lapiňová, tel. 048/ 4330 511
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť pravidelné dodávky chleba a pekárskych výrobkov na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzok ŠJ pri MŠ a Sociálneho zariadenia - Mestské detské jasle. Súčasťou predmetu zmluvy sú súvisiace služby spojené s dopravou na určené miesta dodania a vyložením dodávaného tovaru do priestorov ŠJ na miestach dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami. Predmet zmluvy musí byt dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Predávajúci musí spĺňať pre dodanie a prepravu tovaru podmienky Potravinového kódexu – oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 195/1996 Z. z. v znp., zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Predmetom zadávania verejnej zákazky je dodávka chleba a pekárskych výrobkov pre ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie v Banskej Bystrici v nasledovných druhoch a množstvách za rok : chlieb celozrnný ražný krájaný - 1 ks = 500g – 778 ks; chlieb pšenično ražný krájaný - 1 ks = 1000g - 4 054 ks; chlieb pšeničný biely krájaný -1 ks = 1 000g – 264 kg; chlieb pšeničný grahamový - 1 ks = 500 g – 246 ks; chlieb rascový krájaný - 1 ks = 1 000 g – 3 427 kg; chlieb sedliacky krájaný - 1 ks = 1 000 g – 4 140 kg; sendvič krájaný - 1 ks = 420g – 438 ks; chlieb tmavý krájaný - 1 ks = 1 000 g – 10 592 kg; chlieb zemiakový krájaný - 1 ks = 1 000 g – 4 771 kg; chlieb zemiakový – 1 ks = 500 g – 143 ks; žemľa grahamová - 1 ks = 35 g – 3 201 ks; žemľa obyčajná - 1 ks = 35 g – 2 467 ks; žemľa celozrnná - 1 ks = 30g – 3 095 ks; rožok obyčajný biely - 1 ks = 30 g - 28 000 ks; rožok grahamový - 1 ks = 30 g – 10 316 ks; rožok celozrnný - 1 ks = 30 g – 6 590 ks; rožok sladký - 1 ks = 30 – 4 592 ks; rožok plnený s rôznymi náplňami - 1 ks = 40 g – 2 900 ks; brioška sladká - 1 ks = 35 g – 680 ks; croisant plnený s rôznymi náplňami - 1 ks = 40 g – 3 523 ks; bábovka dvojfarebná balená – 1 ks = 400 g – 723 ks; vianočka balená - 1 ks = 400 g – 1 693 ks; pletenka - 1 ks = 35 g – 820 ks; lúpačka plnená s rôznymi náplňami - 1 ks = 40 g – 8 660 ks; závin plnený s rôznymi náplňami - 1 ks = 400 g - 1 921 ks; moravský koláč - 1 ks = 35 g – 2 820 ks; škvarkový pagáč - 1 ks = 50 g – 2 989 ks; strúhanka - 1 ks = 500 g – 540 ks; tvarožník, štedrák balený - 1 ks = 400 g – 1 649 ks; punčové rezy - 1 ks = 40 g – 1 820 ks; štrúdľa s rôznou náplňou balená - 1 ks = 250 g – 970 ks; banketový rožok – 1 ks = 28 g – 535 ks; linecké kolieska - 1 ks = 40 g – 2 870 ks. Uvedené množstvá sú informatívne. Uchádzač zabezpečí na základe telefonickej objednávky potvrdenej faxom alebo e-mailom doručenej deň vopred doručenie tovaru kupujúcemu nasledujúci deň v termíne medzi 6,30 a 7,30 hod. do jednotlivých prevádzok v poradí, v akom je potrebné tovar dodávať. Rozvoz tovaru zabezpečí predávajúci motorovým vozidlom spĺňajúcim podmienky stanovené v príslušnom zákone. Verejným obstarávateľom stanovené predpokladané množstvo odoberaného tovaru je iba orientačné, uchádzač bude fakturovať verejnému obstarávateľovi objem skutočne dodaného tovaru v príslušnom mesiaci. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby rozšíriť/znížiť počet odoberaného tovaru uvedeného v predmete zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 15811100-7 Chlieb
Predpokladaná hodnota VZ: 101 771,0500 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, t.j. rozpočet Mesta Banská Bystrica. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť objem dodávaného tovaru v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa resp. od zmluvy odstúpiť. Splatnosť faktúr je 30 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk