Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná (ID:69802)

Evidenčné číslo: 41713 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Cesta II tr. c. II/588 v okrese Levice a prechádza katastrami k. ú. Tekovské Lužany, Farná, Maláš
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zhotovenie stavby: Cesta II/588 Križovatka I/75 obec Farná Začiatok úseku je v km 31,400 (kilometrovníkové staničenie). Koniec úseku je v km 40,572 (kilometrovníkové staničenie) v križovaní cesty II/588 s cestou I/75. Úsek cesty sa nachádza na ceste II/588 v okrese Levice, v katastrálnych územiach Tekovské Lužany, Farná a Maláš. Modernizácia cesty II/588 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zrezania krajníc a spätným zásypom krajníc odfrézovaným recyklátom na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DSP/DRS) a vo výkaze výmer.
CPV kód hlavného predmetu: 45233140-2 Práce na ceste
Predpokladaná hodnota VZ: 1305785.96 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 23.09.2021 09:00
Dátum uverejnenia: 25.08.2021
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 23.09.2021
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 25.08.2021
Dátum platnosti: 23.09.2021

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk