Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary (ID:74340)

Evidenčné číslo: 31018 - MST
Druh zakázky: Dodávky
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup stacionárnych radarov a iných technických zariadení na odhaľovanie niektorých dopravných priestupov. Predmet zákazky zahŕňa nákup, montáž a sprevádzkovanie 279 stacionárnych radarov a analytických kamier na automatizované odhľadovanie prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, prejazdu na červenú a nerešpektovanie značky STOP. Predmet zákazky zahŕňa aj následné overovanie, kalibráciu, prevádzku a servis týchto zariadení počas ôsmych rokov prevádzky. Predmetom zákazky je tiež dobudovanie softvérovej infraštruktúry (tzv. transakčný modul) pre spracovanie údajov zo stacionárnych radarov a kamier. Predmet zákazky zahŕňa tiež zabezpečenie prevádzky, podpory a rozvoja transakčného modulu. S cieľom budúceho rozširovania tejto infraštruktúry je predmetom zákazky aj opcia, teda možnosť nákupu ďalších 650 stacionárnych radarov a analytických kamier, vrátane ich následného overovania, prevádzky a servisu. Verejné obstarávanie zahŕňa aj doplnkové tovary ako dopravné značenie a zabezpečenie konektivity zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38300000-8 Meracie prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 72707929.92 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 09.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum otvárania ponúk: 09.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.09.2023
Dátum platnosti: 09.10.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com