Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete (ID:25332)

Evidenčné číslo: 15665 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a jeho organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
Stručný opis VZ: Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete (NDKS) umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu vzdialených pracovísk mestského úradu, pracovísk organizácii mesta, škôl a školských zariadení a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb a pripojenie do siete internetu. Virtuálna neverejná dátová komunikačná sieť má byť riešením poskytovaným na báze verejných telekomunikačných služieb poskytovateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 64200000-8 Telekomunikačné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 89 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nevyžaduje
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. Úhrada za dodanie sa bude realizovať až po dodaní. Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov mesta.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 28.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com