Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zníženie energetickej náročnosti výroby elektroizolačných impregnantov (ID:24363)

Evidenčné číslo: 13681 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Rybničná 38, Bratislava 831 07
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka reakčný kotla 1 500 l s garantovanou kompatibilitou s varnou aparatúrou R-1 VUKI a.s. Kotol musí byť napojiteľný na deflegmátor, prívodné potrubia, vyhrievanie a chladenie bez potreby akýchkoľvek dodatočných úprav. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 44621200-1 Ohrievače (kotly)
Predpokladaná hodnota VZ: 68 400,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 14.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 3
Požadované zábezpeky a záruky: Uchádzač sa zmluvne zaviaže, že predmet zmluvy dodá v zmluvne dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene. Uchádzač sa zmluvne zaviaže zabezpečiť konzultácie, odborné služby a dohľad pri inštalácii a zapojení reakčného kotla do varnej aparatúry R-1 VUKI a.s.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ Operačný program Bratislavský kraj, Prioritná os 2. Vedomostná ekonomika, Opatrenie: 2.1 Inovácie a technologické transfery a z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 90 dní odo dňa jeho doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 14.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk