Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zmluvný výskum a expertízy v rámci projektu MONES (ID:24034)

Evidenčné číslo: 13136 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Trnava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky zmluvný výskum a vypracovanie expertíz v rámci realizácie projektu MONES.
CPV kód hlavného predmetu: 73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 307 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo výške 15.000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky upravujú súťažné podklady.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr je min. 180 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 03.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com