Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zlepšenie kvality ovzdušia a ozónovej vrstvy nákupom čistiacej techniky (ID:24621)

Evidenčné číslo: 14143 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie špeciálneho vozidla -samohybného chodníkového zametacieho stroja s tromi kefami s odsávaním a polievacím mechanizmom podľa EN 15429-1:2007 vrátane dopravy stroja, zaškolenia obsluhy a všetkých ostatných nákladov spojených s dodávkou stroja, príslušenstva a dokladov potrebných k riadnej prevádzke. Zametací stroj má mať motor radový štvorvalec s výkonom 54 kW pri min. otáčkach 2200 ot/min. , splňajúci emisnú normu EuroMot IIIA alebo EURO 5. Nerezový zásobník na odpad, nádrž na čistú vodu min. 300 litrov, 2 bočné kefy priemer min. 750 mm, prídavná 3 kefa priemer min. 750 mm, šírka zametania min. 2 550 mm, nastaviteľná výška sacej hubice. Podrobný opis v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34144431-8 Zametacie vozidlá s odsávaním
Predpokladaná hodnota VZ: 160 666,6700 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 23.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 9 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: neuplatňuje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný po pridelení dotácie na rok 2013 v zmysle zákona č. 287/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z finančných zdrojov mesta Levoča. Platba bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com