Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zhotovenie videovizitiek (ID:25593)

Evidenčné číslo: 631 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ministerstvo kultúry SR, nám. SNP č.33, 813 31 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vyhotovenie audiovizuálnych diel ( klipov) a zvukovo-obrazových záznamov pre podujatia organizované Ministerstvom kultúry SR, napríklad: Pamiatka roka – Fénix: Cena sa udeľuje za prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií, Cena ministra – Osobnosť :Cena ministra sa udeľuje za významný konkrétny čin v predchádzajúcom roku, za celoživotné dielo alebo za dlhoročný prínos v rôznych oblastiach kultúry. Cena A. Kmeťa a Múzeum roka: Cena sa udeľuje za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galerijníctva, etnografie a folkloristiky; za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galerijníctve alebo v oblasti etnografie a folkloristiky; za aktivitu, prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.Verejný obstarávateľ predpokladá, že ročne bude vyžadovať odhadovaný počet audiovizuálnych diel nasledovne : a) 45 – 60 sekundové klipy : 20 ks; b) 3,5 – 4 minútové klipy: 12 ks; c) 70 minútový záznam: 3 ks.
CPV kód hlavného predmetu: 92100000-2 Filmové služby a videoslužby
Predpokladaná hodnota VZ: 125 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 12.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 16.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Platby a lehota splatnosti faktúr sú stanovené minimálne 30 dní odo dňa doručenia
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 12.02.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk