Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zberný dvor v obci Margecany - technika a technológia (ID:25639)

Evidenčné číslo: 819 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Obec Margecany
Stručný opis VZ: Traktor (1 ks); Nakladač(1 ks); Traktorový príves(1 ks); Štiepkovač (1 ks); Hasiaci systém (Hasiaci prístroj práškový 5 ks; Kovová skrinka uzamykateľná 5 ks; Hasiaci prístroj snehový 5 ks; Kovová skrinka so zámkom 5 ks) ; Vozidlo úžitkové (1 ks)
CPV kód hlavného predmetu: 16700000-2 Traktory/ťahače
Predpokladaná hodnota VZ: 107 668,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 18.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 5 000 EUR (slovom: Päťtisíc EUR)
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov., t.j. zoštrukturálnych fondov Európskej únie: Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4-Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 25.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 15.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk