Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zavedenie systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva (ID:24013)

Evidenčné číslo: 13086 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: AREKO, s.r.o., Tomanova 35, Bratislava 831 07
Stručný opis VZ: 1.Školenie pracovníkov vrcholového vedenia organizácie a pracovníkov poverených úlohami pri budovaní Systému manažérstva kvality a Environmentálneho systému manažérstva o požiadavkách STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14 001. 2.Vykonanie analýzy súčasného stavu Systému manažérstva kvality a Environmentálneho systému manažérstva, procesov spoločnosti a doteraz platných a používaných dokumentov z hľadiska požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14 001. 3.Stanovenie koncepcie projektu budovania a zavádzania Systému manažérstva kvality a Environmentálneho systému manažérstva v organizácií a vypracovanie harmonogramu postupu prác, definovanie procesov, generovanie mapy procesov a environmentálnych aspektov. 4.Oboznámenie vedenia organizácie s analýzou súčasného stavu Systému manažérstva kvality , Environmentálneho systému manažérstva a navrhnutými opatreniami na odstránenie slabých miest. 5.Konzultácie s jednotlivými pracovníkmi pri vypracovávaní, preverovaní, schvaľovaní a registrovaní dokumentovaných postupov Systému manažérstva kvality a Environmentálneho systému manažérstva. 6.Konzultácie so zodpovednými pracovníkmi pri spracovaní príručky a pri kontrole jej úplnosti z hľadiska požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14 001. 7.Kontrola zavádzania jednotlivých prvkov Systému manažérstva kvality a Environmentálneho systému manažérstva do praxe s príslušnými zodpovednými pracovníkmi a účasť na certifikačnom audite. 8.Školenie interných audítorov a konzultácie pri príprave a vykonaní 1. Interného auditu Systému manažérstva kvality.
CPV kód hlavného predmetu: 79411100-9 Poradenské služby pre rozvoj podnikania
Predpokladaná hodnota VZ: 18 684,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 8
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
Podmienky financovania: Predmet plnenia zmluvy je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Operačný program Bratislavský kraj Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AREKO, s.r.o. zavedením systému riadenia kvality, číslo zmluvy Z2232012014401). Spôsob financovania bude vykonávaný formou refundácie.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 04.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk