Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zariadenie pre meranie optických vlastností materiálov (ID:25428)

Evidenčné číslo: 108 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: OMS, spol. s r.o., Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Luxmeter 2 ks Merací systém optických častí Jasomer Jasomer Jasový analyzátor Spektrofotometer Spektroskopický elipsometer Optická sústava
CPV kód hlavného predmetu: 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 159 083,3300 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 04.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 3
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov ERDF (Kód výzvy:OPVaV-2009/2.2/05-SORO). Operačný program: Výskum a vývoj, Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja,Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, projekt: Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky, ITMS: 26220220150
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 04.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk