Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

ZARIADENIE NA PRETLÁČANIE KOMPOZITNÝCH ZMESÍ (EXTRÚDER) (ID:24408)

Evidenčné číslo: 13779 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je ZARIADENIE NA PRETLÁČANIE KOMPOZITNÝCH ZMESÍ (EXTRÚDER), ktoré bude slúžiť na technologické skúšky prípravy polotovarov časticových kompozitných materiálov z recyklovaných surovín. Testovacie zariadenie bude využité na splnenie vedeckých cieľov v rámci projektu „Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov – 2. etapa“ s kódom projektu ITMS 26240120020.
CPV kód hlavného predmetu: 39711300-2 Elektrotepelné prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 146 666,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 16.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 2
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ zábezpeku nepožaduje.
Podmienky financovania: Verejná zákazka bude financovaná z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ, z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky alebo zálohy na dodanie predmetu zákazky. Platby sa uskutočnia po odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia. Splatnosť faktúry je podľa zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Agentúrou ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy 120 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 27.11.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 21.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 16.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk