Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zariadenie na obnovu a udržateľnosť prírodných biotopov lesnej zveri v CHPO Poľana (ID:24744)

Evidenčné číslo: 14379 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: LESY slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, LS Kyslinky, LS Vígľaš, LS Hriňová a LS Poľana
Stručný opis VZ: Stavebná časť: Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty S.O.01 Kryt na dužinaté krmivo 8 ks S.O.02 Kŕmne zariadenie na objemové krmivo 9 ks S.O.03 Kŕmne zariadenie na objemové krmivo – senáž 16 ks S.O.04 Kŕmne zariadenie na jadrové krmivo 16 ks S.O.05 Krytý soľník 20 ks S.O.06 Studnička a napájadlo pre zver 32 ks Služby a práce: 1. Budovanie a udržiavanie chodníkov pre zver - 59 400 m 2. Výsadba plodonosných a ovocných drevín a ich ochrana - 360 ks 3. Odstránenie a likvidácia starých oplôtkov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zver - 22 300 m
CPV kód hlavného predmetu: 45111300-1 Demontážne práce
Predpokladaná hodnota VZ: 299 850,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.02.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.12.201208:00
Dátum uverejnenia: 28.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 15.08.2014
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku podľa ustanovenia § 36 zákona vo výške 10 000,00 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača - zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: 1. z nenávratného finančného príspevku - Programe cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013. S kódom HUSK/1101/2.2.1/0352, spolu vo výške 95 % obstarávacej ceny a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 2. Na plnenie predmetu zmluvy sa neposkytne preddavok. 3. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 90 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Podmienky financovania a platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo - Príloha č. 1 súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 27.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 28.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk