Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zariadenia na testovanie materiálov (ID:25513)

Evidenčné číslo: 396 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Stavebná fakulta
Stručný opis VZ: Jedná sa o dodanie zariadení na testovanie materiálov. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu
Predpokladaná hodnota VZ: 57 480,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 120 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: nepožadujú sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa, z bežného účtu vedeným Štátnou pokladnicou, a z prostriedkov EÚ, formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk v prípade, ak ich ponukové ceny budú nad rámec pridelených finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetu zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 25.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 08.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk