Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Základné potraviny (ID:24136)

Evidenčné číslo: 13289 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Domov dôchodcov a domov socialnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie cestovín, strukovín, ryže, soli, cukru, múky, čokolády a cukroviniek, sterilizovaného ovocia, sterilizovanej zeleniny, džemov, džúsov, rastlinného oleja a pochutín podľa potreby prevádzky stravovania dospelých v DD a DSS. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých sortimentných druhov tovaru alebo ekvivalent budú spresňované objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách). Dodávky tovaru budú realizované 2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.
CPV kód hlavného predmetu: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Predpokladaná hodnota VZ: 32 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 06.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 29.11.2012 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 06.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com