Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Záchytné parkovisko v Mojši (ID:25645)

Evidenčné číslo: 825 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Katastrálne územie Mojš
Stručný opis VZ: Stavebné práce pozostávajú z objektov SO.01 Parkovisko a príjazdová cesta, SO.02 Dažďová kanalizácia + ORL, SO.03 Vonkajšie osvetlenie, SO.04 Hygienická bunka, SO.05 Prípojka vody, SO.06 Splašková kanalizácia + ČOV, SO.07 Prípojka NN viac súťažné podklady.
CPV kód hlavného predmetu: 45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
Predpokladaná hodnota VZ: 280 400,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 18.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 90 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v euro po dodaní predmetných stavebných prác na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry a ostatné náležitosti viď. Návrh zmluvy ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 18.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk