Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb (ID:24625)

Evidenčné číslo: 14147 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Areál a prevádzkové budovy Strednej odbornej školy, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa, ochrana komplexu objektov v správe verejného obstarávateľa s využívaním už existujúcich zabezpečovacích systémov, ochrana majetku a osôb, kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia pohybu motorových vozidiel, vonkajšia a vnútorná pochôdzková služba, kontrola pohybu materiálu, riešenie krízových situácií a poskytovanie súvisiacich pridaných služieb.
CPV kód hlavného predmetu: 79713000-5 Strážne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 180 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 23.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 Eur (slovom: päťtisíc eur). Podrobnosti ohľadom zloženia a vrátenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Zálohové platby objednávateľ neposkytuje.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 21.12.2012 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com