Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov (ID:24811)

Evidenčné číslo: 14538 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú sídla odberateľov verejných obstarávateľov podľa jednotlivých častí zákazky v rámci Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa/verejných obstarávateľov formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách
CPV kód hlavného predmetu: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál
Predpokladaná hodnota VZ: 142 711,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 02.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka vo výške 5000,00 EUR. Podrobné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov jednotlivých verejných obstarávateľov formou bezhotovostného platobného styku.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 02.01.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com