Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. (ID:24093)

Evidenčné číslo: 13202 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Časť č. 1 Zabezpečenie stravovania pre pacientov: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, Košice. Strava bude odovzdávaná dodávateľom pri vstupe do budovy hlavného pavilónu pre oddelenia: Oddelenie gynekológie; Oddelenie ušno – nosovo – krčné; Oddelenie klinickej onkológie; Oddelenie radiačnej onkológie; Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Časť č. 2 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov: Stravovacie zariadenie uchádzača, ktoré sa nachádza v blízkosti sídla verejného obstarávateľa v rozmedzí ulíc: Rastislavova, Mudroňova, Kalinčiakova, Dúhová.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov do priestorov verejného obstarávateľa a zabezpečenie obedov pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou podávania obedov v priestoroch uchádzača prostredníctvom poukazov na odber stravy. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Časť č. 1: Zabezpečenie stravovania pre pacientov. Časť č. 2: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov.
CPV kód hlavného predmetu: 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 297 291,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201211:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške: 1. časť: 10 000,00 eur (slovom: desaťttisíc eur). 2. časť: 2 000,00 eur (slovom: dvetisísc eur) Podrobné informácie o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.11.201214:30
Dátum otvárania ponúk: 26.11.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk