Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok (ID:24813)

Evidenčné číslo: 14540 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len „OS ZZS SR“) a jeho pracoviská - Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby, (ďalej len „ KOS ZZS“): - OS ZZS SR, Trnavská cesta 8/A, 820 08 Bratislava; - KOS ZZS Bratislava , Staromestská č.6, 817 71 Bratislava; - KOS ZZS Trnava , Kollárova 8, 917 01 Trnava; - KOS ZZS Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra; - KOS ZZS Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín; - KOS ZZS Banská Bystrica, námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica; - KOS ZZS Žilina, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina; - KOS ZZS Košice, Komenského 52, 040 01 Košice; - KOS ZZS Prešov, námestie Mieru 3, 080 92 Prešov.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle § 152 Zákonníka práce formou stravovacích poukážok, ktoré slúžia na priamy odber najmä teplých jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Stravovacie poukážky budú označené s uvedením nominálnej hodnoty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kalendárnym rokom platnosti a budú zabezpečené najmenej 2 ochrannými prvkami. Stálosť použitého papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem SR a EU. Požadovaná platnosť stravných poukážok je jeden kalendárny rok. Nominálna hodnota stravovacích poukážok: 3 EUR. Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesta plnenia.
CPV kód hlavného predmetu: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál
Predpokladaná hodnota VZ: 662 400,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 30.000,- eur. Podrobnosti k zloženiu zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 10.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk